یافتن محصولها و سرویس ها


لينوكس 200 مگابایت-سی پنل
فضای میزبانی:200 مگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
تعداد سایت:نامحدود
پارک دومین:نامحدود
ساب دومین:نامحدود
2,000تومان ماهانه
6,000تومان سه ماهه
12,000تومان شش ماهه
20,000تومان سالانه

لينوكس 500 مگابایت-سی پنل
فضای میزبانی:512 مگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
تعداد سایت:نامحدود
پارک دومین:نامحدود
ساب دومین:نامحدود
3,000تومان ماهانه
9,000تومان سه ماهه
18,000تومان شش ماهه
30,000تومان سالانه

لينوكس 1000مگابایت-سی پنل
فضای میزبانی:1024 مگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
تعداد سایت:نامحدود
پارک دومین:نامحدود
ساب دومین:نامحدود
4,500تومان ماهانه
40,000تومان سالانه

لينوكس 2000 مگابایت-سی پنل
فضای میزبانی:2048 مگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
تعداد سایت:نامحدود
پارک دومین:نامحدود
ساب دومین:نامحدود
7,000تومان ماهانه
70,000تومان سالانه

لينوكس 3000 مگابایت-سی پنل
فضای میزبانی:3072 مگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
تعداد سایت:نامحدود
پارک دومین:نامحدود
ساب دومین:نامحدود
8,500تومان ماهانه
85,000تومان سالانه

میزبانی وب 5000 مگ-سی ‍نل
فضای میزبانی:5120 مگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
تعداد سایت:نامحدود
پارک دومین:نامحدود
ساب دومین:نامحدود
11,000تومان ماهانه
110,000تومان سالانه

میزبانی وب 10000 مگ-سی پنل
فضای میزبانی:10240 مگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
تعداد سایت:نامحدود
پارک دومین:نامحدود
ساب دومین:نامحدود
15,000تومان ماهانه
150,000تومان سالانه

نامحدود-سی پنل
فضای میزبانی: نامحدود
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
تعداد سایت:نامحدود
پارک دومین:نامحدود
ساب دومین:نامحدود
20,000تومان ماهانه
200,000تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution